Prelekcje, sympozja i sesje naukowe

“Z Przędzela po rektorskie berło …”
Sesja naukowa poświęcona pamięci prof. Mieczysława Karasia – wybitnego naukowca pochodzącego z Przędzela w gm. Rudnik nad Sanem 20.11.2009

Sesja naukowa poświęcona pamięci prof. Mieczysława Karasia – cz. 1 plik - WMV

I Międzynarodowe Sympozjum Form Przestrzennych w Wiklinie Rudnik nad Sanem 2009

II Międzynarodowe Sympozjum Form Przestrzennych w Wiklinie Rudnik nad Sanem 2010

Sesja naukowa poświęcona pamięci prof. Mieczysława Karasia – Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Kongres Kultury Polskiej

II Forum Funduszy Europejskich

Konferencja Naukowo – Artystyczna “Tradycja a nowoczesność. Nowe spojrzenie designerów na wiklinę”