Biblioteka Publiczna
ul. Mickiewicza 41
37-420 Rudnik nad Sanem
Tel./fax.: 15 649 26 14
e-mail: bibliotekarudnikns@poczta.onet.pl