AktualnościAktualności Biblioteka

14.12.2022 r., w Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem odbyło się uroczyste zakończenie projektu: „Ochrona i wzmacnianie tradycji wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem”. Było to jedno ze wstępnych działań przygotowujących tradycje wikliniarskie do wpisu na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. Zwieńczeniem projektu była premiera publikacji pt.: „Tradycja pleciona wikliną”.

– Przez kilka miesięcy intensywnych prac, rozmów i spotkań z sukcesem dotarliśmy do końca naszego projektu. Kluczowym jego elementem były badania naukowe pod kierunkiem Pani Profesor Katarzyny Smyk z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wybitnej specjalistki w dziedzinie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. To dzięki jej pomocy nasi uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 zebrali bogaty materiał na temat wikliniarzy z naszego miasta i okolic. W publikacji opowiedzieli oni m.in. o pasji do wikliny, swoich mistrzach, pracodawcach oraz ulubionych wyplotach. Oprócz przeprowadzonych badań odbyły się także kwerendy w archiwach, przygotowanie rekomendacji do planu ochrony, warsztaty, debaty i konsultacje społeczne. Elementem wyróżniającym nasz projekt była otwartość na wszystkie grupy społeczne, w tym także na grupę wikliniarzy z niepełnosprawnościami, którzy mogą rozwijać swoje umiejętności w placówkach opiekuńczych, takich jak Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem – powiedział Waldemar Grochowski, burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

Publikacja „Tradycja pleciona wikliną” opublikowana jest wersji cyfrowej. Przeszła wszystkie etapy profesjonalnego procesu wydawniczego, czyli redakcję językową, korektę i skład.
132-stronicowy tom składa się z trzech części. W której opisane są biogramy ponad 40 wikliniarzy.
Nagrane teksty zostały następnie spisane i opracowane przez autorki wywodzące się z lokalnej społeczności: Annę Straub (dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem) oraz Agatę Piotrowską (koordynatorkę projektu z Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem).

Genezę pomysłu i realizację poszczególnych etapów opisuje w pierwszej części ceniona etnolożka, współautorka koncepcji i opiekun naukowy projektu dr hab. Katarzyna Smyk, prof. UMCS. Andrzej Szoszkiewicz – koordynator projektu, we współpracy z plecionkarzami, władzami gminy i dyrekcją Centrum Wikliniarstwa podjął się opracowania wniosku o wpis na światową listę UNESCO.
Tom dopełnia dział zawierający dwa artykuły zrealizowane na podstawie kwerendy bibliotecznej i archiwalnej przez dwójkę badaczy z Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.
Pierwszy, autorstwa dr Izabeli Wodzińskiej, mówi o długiej historii plecionkarstwa na świecie, by potem skoncentrować się na dziejach Rudnika nad Sanem i tradycji wikliniarskiej zapoczątkowanego przez hrabiego Ferdynanda Hompescha 150 lat temu. Z kolei dr Janusz Radwański chronologicznie prezentuje stan badań na temat wikliniarstwa w Rudniku i najbliższych okolicach.

W efekcie powstał ciekawy zestaw życiorysów, które składają się na piękną historię tradycji plecionkarstwa na tle dziejów regionu. Wydawnictwo przyciąga uwagę nowatorskim podejściem do badań nad tradycją, interesującymi artykułami i cieszy oko oryginalnym layoutem.

Projekt graficzny publikacji zawdzięczamy Maciejowi Pachowiczowi, a fenomenalne zdjęcia Macieja Rałowskiego.

Publikacja jest możliwa do pobrania na stronie Centrum Wikliniarstwa: http://centrumwikliniarstwa.pl/wp-content/uploads/2022/12/Tradycja_pisana_wiklina.pdf

Życzymy przyjemnej lektury!

Tekst i zdjęcia pochodzą ze strony Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem