Kongres Kultury Polskiej 2009, Kraków

W dniach 23 – 25 września 2009r. w Krakowie, w gmachu Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbył się Kongres Kultury Polskiej, w którym udział wzięła Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem mgr Krystyna Wójcik. Inicjatorem i Honorowym Patronem Kongresu Kultury Polskiej 2009 był Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski. Partnerami wydarzenia byli Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Prezydent Miasta Krakowa. W gronie znakomitości świata kultury i nauki znaleźli się m. inn. : prof. Piotr Sztompka – Przewodniczący Rady Programowej Kongresu, Stanisław Bereś, ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, ks. Tadeusz Pieronek, ks. Józef Życiński, Andrzej Zoll, Agnieszka Holland, Krzysztof Penderecki, Maria Poprzęcka, Anda Rottenberg, Andrzej Rottermund, Andrzej Wajda, Krystyna Janda, Krzysztof Krauze, Jacek Bromski, Jerzy Stuhr, Maja Komorowska, Jan Peszek, Artur Żmijewski, Antoni Wit, Edmund Wnuk-Lipiński, Jan Miodek, Jerzy Bralczyk, Lena Kolarska- Bobińska, Tadeusz Gadacz, Jacek Żakowski…

W merytorycznej strukturze wydarzenia określone zostały trzy tematy wiodące: – Przestrzenie twórczości (koncentrujące się na twórcach i ich działaniach) – Instytucje dla kultury (wskazujące obszary i sposoby modernizacji oraz reformowania, a także stanowiące odpowiedź na pojawienie się nowych możliwości i narzędzi w obszarze organizowania życia kulturalnego) – Kultura w społeczeństwie ( refleksje nad rolą kultury w życiu obywateli).

W dyskusjach poświęconych finansowaniu kultury polskiej udział wzięli m.in. Leszek Balcerowicz, Jerzy Hausner, Waldemar Dąbrowski, Michał Boni, Iwona Śledzińska – Katarasińska…

Dyrektor MOK uczestniczyła w 5 sesjach plenarnych oraz 2 sympozjach:

 • „Przestrzenie twórczości artystycznej” – „Sztuka przestrzeni”
  (architektura, urbanistyka, kształtowanie krajobrazu)
  Moderator: prof. Krzysztof Ingarden
  Referat: prof. Bohdan Jałowiecki
  Uczestnicy – Robert Konieczny, Ewa Kuryłowicz, Romuald Loegler, Magdalena Staniszkis, Marta Urbańska.
 • „W stronę systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce”
  Moderator: prof. Franciszek Ziejka, były Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Uczestnicy – Jacek Purchla, Jerzy Jasieńko, Konrad Kucza – Kuczyński, Bogumiła Rouba, Andrzej Tomaszewski.

W ramach obrad Kongresu Kultury Polskiej 2009 odbyło się 5 sesji plenarnych, 26 sympozjów, odczyty raportów i referatów oraz dyskusje i spotkania. W związku z wydarzeniem opublikowany zostanie Raport o Stanie Kultury.

Obiekty kongresowe:

   1. Biblioteka Jagiellońska
   2. Międzynarodowe Centrum Kultury
   3. Auditorium Maximum
   4. Pawilon „Wyspiański 2000”

W ramach Kongresu odbywały się różnorodne imprezy towarzyszące: koncerty, spektakle, wystawy.

www.kongreskultury.pl