Informacje o nagrodach
Warszawa – Torwar, 7 maja 2008r.

Centrum Wikliniarstwa zdobyło tytuł jednego z siedmiu cudów unijnych funduszy. Gmina Rudnik nad Sanem otrzymała nagrodę główną I edycji ogólnopolskiego, prestiżowego konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Unijnych Funduszy” w kategorii „Rozwój turystyki na obszarach wiejskich” za wzorowo zrealizowany projekt „Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem”. Organizatorem konkursu było Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, przy współpracy wydawnictwa Pascal oraz firmy Smartlink, specjalizującej się w promocji programów unijnych. Wyróżniono najlepsze projekty, które podniosły atrakcyjność turystyczną Polski.

7 Cudów Funduszy Unijnych – wręczenie głównej nagrody – Warszawa – Torwar


Waldemar Grochowski
prezentuje statuetkę zwycięskiego projektu
„Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem”

Spotkanie laureatów konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich” w Tyńcu pod Krakowem 1-2 luty 2011r.


Spotkanie laureatów konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich” Uniejów 9-10 luty 2010r.

Kraków – Rynek, 7 czerwca 2008r.
Kolejny sukces rudnickiej wikliny miał miejsce w Krakowie, gdzie wiklinowy Smok Rudnicki reprezentowany przez Miejski Ośrodek Kultury zajął I miejsce w Konkursie na Najpiękniejszego Smoka VIII Wielkiej Kosmicznej Parady Smoków w kategorii Domy Kultury i inne Placówki Kulturalno – Oświatowe.
Eskortę malowniczego stwora stanowił rycerz w wiklinowej zbroi oraz dziesięć dziewcząt w wiklinowych kreacjach.

VIII Wielka Parada Smoków w Krakowie

Rzeszów – Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2 października 2010r.
Podczas Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki w Ulanowie, burmistrz Waldemar Grochowski oraz dyrektor Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem Krystyna Wójcik odebrali certyfikat „Najlepszy Produkt Turystyczny Podkarpacia 2010”, przyznany w regionalnej edycji konkursu. Nagrodę wręczył Marszałek Województwa Podkarpackiego Zygmunt Cholewiński. Organizatorem obchodów była Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna.

Warszawa – Polska Organizacja Turystyczna, 21 maja 2011r.

II miejsce dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem w polskiej edycji konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne – EDEN za destynację turystyczną Rudnik nad Sanem – Polska Stolica.

Muzeum Miesiąca Maj 2017 – Centrum Wikliniarstwa
Dziennik turystyczno – kulinarny „Poznaj Polskę i jej sąsiadów z Polą Neis” przyznał wyróżnienie dla Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem jako Muzeum Miesiąca Maj 2017

 

pl Rudnik nad Sanem – Polska Stolica Wikliny

en Rudnik on the San – Polish Wickerwork Capital

de Rudnik am San –  Das polonische Zentrum fur Weidenwrengesschaft

 

Centrum Wikliniarstwa
w Rudniku nad Sanem

Centrum Wikliniarstwa placówka edukacyjno – wystawiennicza w Rudniku nad Sanem ma na celu dbanie o historyczny i współczesny wizerunek rzemiosła o ponad 140 – letniej tradycji i kultury wikliniarskiego regionu. Początki tego rzemiosła sięgają tutaj XIX wieku, kiedy to z inicjatywy austriackiego hrabiego Ferdynanda Hompescha powstała w Rudniku pierwsza szkoła koszykarska. Uprawa wikliny i produkcja wyrobów wikliniarskich przez dziesięciolecia stanowiły dla mieszkańców miasteczka główne źródło utrzymania, co przyczyniło się do powstania w Rudniku nad Sanem zagłębia wikliniarskiego, a samo miasteczko zyskało miano Polskiej Stolicy Wikliny. W Centrum Wikliniarstwa turyści mogą podziwiać zmienne ekspozycje wikliny użytkowej i artystycznej oraz stałe wystawy: historyczną, archeologiczną i etnograficzną. Galeria malarstwa oferuje zmienne wystawy m.in. rzeźby, rysunku, grafiki oraz malarstwa artystów z Polski i zagranicy. Bogatą ofertę Centrum urozmaicają pokazy kunsztu wyplatania, warsztaty wikliniarskie, coroczne plenery wikliny artystycznej, spacer szlakiem wiklinowych rzeźb, a także prezentacje wiklinowej mody i biżuterii.
W punkcie informacji kulturalnej i turystycznej mieszczącej się w Centrum Wikliniarstwa można nabyć publikacje, materiały promocyjne, pocztówki i wyroby z wikliny. Turyści mogą tu uzyskać informacje o hurtowniach wikliniarskich w mieście i okolicy, a także o kulturalnych, przyrodniczych
i turystycznych atrakcjach ziemi niżańskiej.
Centrum Wikliniarstwa jest nagrodzone w konkursach:
1. „Polska Pięknieje – 7 Cudów Unijnych Funduszy”
w kategorii „Rozwój turystyki na obszarach wiejskich” – 2008
2. „Najlepszy Produkt Turystyczny Podkarpacia 2010”
3. Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne „EDEN 2011”.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem
mgr Anna Straub
tel. 15/649 2612
Informacja Turystyczna tel. 15/649 2613

Informacja dla zwiedzających