Międzynarodowa konferencja nt. „Dziedzictwo kulturowe: szanse i wyzwania dla samorządów”

W dniach 9 – 11 maja 2022 w Uniejowie odbyła się międzynarodowa konferencja nt. „Dziedzictwo kulturowe: szanse i wyzwania dla samorządów”, zorganizowana przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego oraz Urząd Miasta Uniejowa. Wydarzenie, w którym udział wzięli Burmistrz Waldemar Grochowski oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Anna Straub, było okazją do podzielenia się swoimi doświadczeniami, a także zaprezentowania dobrych praktyk w obszarze współpracy między depozytariuszami a samorządem terytorialnym przy opracowaniu wniosku na listę krajową i światową. Podczas spotkań miały miejsce sesje tematyczne związane z listą światowego dziedzictwa UNESCO oraz listą Pomników historii. W trakcie sesji trzeciej dotyczącej wybranych przykładów niematerialnego dziedzictwa kulturowego i ich znaczenia dla samorządów prezentację na temat wikliniarstwa przedstawił Burmistrz Rudnika nad Sanem.