22.12.2013 Grudniowe klimaty w Centrum Wikliniarstwa

22.12.2013 Zniszczona iluminacja świątecznej choinki przed Centrum Wikliniarstwa

18.12.2013 Dzieci z Przedszkola Miejskiego w Rudniku nad Sanem

16.12.2013 Dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Rudniku nad Sanem

16.12.2013 Siostry Służebniczki z Wychowankami oraz Uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Panią Longiną Sądej

12.12.2013 Uczniowie i wychowawcy Zespołu Szkół im. UNICEF w Rzeszowie

06.12.2013 Wernisaż wystawy „Pasja od pokoleń – wiklina nie musi być nudna”

06.12.2013 Nauczyciele i uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kopkach

05.12.2013 Nauczyciele i uczniowie z Zespołu Szkół w Krzeszowie

05.12.2013 Uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Orląt w Rudniku nad Sanem

03.12.2013 Grupa z Środowiskowego Domu Samopomocy w Rudniku nad Sanem

03.12.2013 Uczniowie i nauczyciele z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Rudniku nad Sanem

30.11.2013 Grupa turystów z Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej z miejscowości Hopkie

28.11.2013 Uczniowie i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem

28.11.2013 Uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół w Groblach

25.11.2013 Nauczyciele i uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół im. gen. Sikorskiego w Rudniku nad Sanem

23.11.2013 „Grupa ciekawych odkrywców” wraz z opiekunami ze Szkoły Podstawowej Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu

22.11.2013 Dzieci z Publicznej Szkoły Podtsawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem wraz z opiekunami

21.11.2013 Nauczyciele i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Sarzynie

21.11.2013 Grupa uczniów Publicznego Gimnazjum im. Orląt w Rudniku nad Sanem z p. Waldemarem Skibą

20.11.2013 Nauczyciele i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Rudniku nad Sanem

19.11.2013 Grupa dzieci z Ochronki wraz z opiekunkami

18.11.2013 Grupa dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z opiekunem

15.11.2013 Nauczyciele i uczniowie Publicznej Szkoły Podtawowej im. Jana Pawła II w Woli Radzięckiej

15.11.2013 Nauczyciele i Uczniowie klasy IIIa z Zespołu Szkół nr 4 w Stalowej Woli

15.11.2013 Nauczyciele i dzieci Przedszkola Miejskiego w Rudniku nad Sanem

13.11.2013 Opiekunowie i Podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem

11.11.2013 Wernisaż wystawy Nadleśnictwa Rudnik „Flora i fauna naszej Małej Ojczyzny”

08.11.2013 18 Dni Grozy i Krwi – Bitwa Rudnicka: relacja dzień po dniu – powtórzenie konferencji z kwietnia 2013

08.11.2013 Uczniowie i Nauczyciele z Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie

23.10.2013 Dzieci i Nauczyciele z Zespołu Szkół w Jarocinie

23.10.2013 Dzieci i Nauczyciele z Zespołu Szkół w Jeżowem Centrum

16.10.2013 Grupa dzieci z Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem wraz z opiekunem

16.10.2013 Grupa osób niepełnosprawnych z Kraśnika

15.10.2013 Goście Burmistrza Waldemara Grochowskiego, panowie: Andrzej Hojna, Marek Bieńkowski, Tomasz Szostek

10.10.2013 Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr. 3 oraz Publicznego Gimnazjum im. „Orląt” w Rudniku nad Sanem

10.10.2013 Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Porębach Dymarskich

07.10.2013 Trzecia wersja „RUDNICKIEGO WIKLINOWEGO SMOKA”

01.10.2013 Uczniowie rudnickiego Liceum Ogólnokształcącego obejrzeli wystawę fotografii wielkoformatowej „Wody Puszczy Sandomierskiej”

28-29.09.2013 Nasz wiklinowy misz – masz – warsztaty artystyczne

25.09.2013 Uczniowie rudnickich szkół: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Publiczne Gimnazjum

24.09.2013 Grupa osób niepełnosprawnych z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego wraz z opiekunami

20.09.2013 Wernisaż „WODY PUSZCZY SANDOMIERSKIEJ” w fotografii MAI I KRZYSZTOFA CELUCHÓW

16.09.2013 Grupa osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami z Powiatu Rzeszowskiego

12.09.2013 Goście Nadleśnictwa Rudnik – delegacja Leśników z Białorusi

7-8.09.2013 Delegacja Miejskiego Ośrodka Kultury „ALPEJSKO-KARPACKIE FORUM WSPÓŁPRACY – EDYCJA 2013”

31.08.2013 Delegacja Miejskiego Ośrodka Kultury – „III Festiwal Konfitur” w Centrum Edukacji Ekologicznej w Stobiernej gm. Dębica

28.08.2013 Grupa osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami z powiatu rzeszowskiego w ramach programu PFRON

23.08.2013 Grupa ze Środowiskowego Domu Samopomocy z Tarnobrzegu

22.08.2013 Członkowie Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów z Oddziału Rejonowego w Przemyślu

20.08.2013 Prace renowacyjne rzeźby prof. Leona Podsiadłego (Wrocław) z 2009r.

04.08.2013 Piknik rodzinny „Wakacyjne Hocki – Klocki 2013”

02.08.2013 Koło Gospodyń Wiejskich w Przędzelu

29.07.2013 Włoski dziennikarz dr Massimiliano Bagioli

24.07.2013 Dzieci i opiekunowie z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku

19.07.2013 Zajęcia plastyczne (podstawy grafiki warsztatowej) dla dzieci i młodzieży – wakacje 2013

17-18.07.2013 Zbiory przekazane przez Rudniczankę Panią Lidie Bogaczównę

16.07.2013 Wizyta studyjna dziennikarzy z mediów ogólnoplolskich przedstawicieli Polskiej Organizacji Turystycznej z Warszawy i Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej z Rzeszowa

16.07.2013 Wizyta Gości Burmistrza Waldemara Grochowskiego w Centrum Wikliniarstwa: nowego Prezesa Zarządu Polimex-Mostostal S.A /Gregor Sobisch/ wraz z inwestorami

03.07.2013 Grupa szachistów z województwa małopolskiego

02.07.2013 Nauczyciele – emeryci, członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rudniku nad Sanem

02.07.2013 Praca licencjacka pt. „Wiklina artystyczna jako element promocji Rudnika nad Sanem”

27.06.2013 Wizyta redaktor Anny Skulskiej z Polskiego Radia Program II

11.06.2013 Przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego województwa podkarpackiego z p. Szczepanem Jędralem z Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

07.06.2013 Nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej w Lubani

06.06.2013 Wizyta przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego Pauliny Bąk – Jachna

05.06.2013 Nauczyciele i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Stalowej Woli

29.05.2013 Grupa przedszkolaków ze Stalowej Woli

28.05.2013 Uczniowie klasy szóstej Publicznej Szkoły Podstawowej wraz z opiekunem p. Niną Szafran

27.05.2013 Uczniowie Gimnazjum w Ulanowie oraz młodzież z Kempen w Nadrenii – Westfalii

23.05.2013 Inspektorzy Wojewódzkiego i Powiatowego Nadzoru Budowlanego z województwa podkarpackiego

22.05.2013 „Produkt Lokalny Mojej Gminy” w ramach VI Rocznicy Centrum Wikliniarstwa

21.05.2013 Wizyta Rektora Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli dr Ewy Kosak

20.04.2013 Wernisaż wystawy malarstwa Anny Carpenter /Warszawa/

15.04.2013 Nauczyciele i dzieci Przedszkola Miejskiego w Rudniku nad Sanem

12.04.2013 Zajęcia plastyczne

04.04.2013 Konferencja koordynatorów projektu CDCM z Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

04.04.2013 Grupa uczniów z Gimnazjum pod opieką Pani Aleksandry Tofilskiej

02.04.2013 Siostry Służebniczki, Opiekunowie i Dzieci z Ochronki

21.03.2013 Uczniowie i opiekunowie Zespołu Szkół w Krzeszowie

26.02.2013 Wizyta koordynatorów projektu CDCM z Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

14.02.2013 Wizyta dzieci z Jarocina (Gminny Ośrodek Kultury i Centrum Edukacji Ekologicznej) na czele z Panią Dyrektor Karoliną Kutyła

14.02.2013 Nauczyciele i dzieci ze Szkoły Podstawowej w Jeżowem

10.02.2013 Wystawa prac uczniów ZSP w Jarosławiu

10.02.2013 Wernisaż wystawy prac uczniów ZSP w Jarosławiu – fotogaleria Jacka Kawy

31.01.2013 Zima na dziedzińcu Centrum Wikliniarstwa

29.01.2013 Nauczyciele i dzieci Przedszkola Miejskiego w Rudniku nad Sanem

23.01.2013 Nauczyciele i uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem

17.01.2013 Nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej w Tarnogórze

13.01.2013 XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy