Życzenia dla MOK nadesłali:
1.Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Waldemar Grochowski
2.Dyrektor, Nauczyciele, Pracownicy Obsługi i Uczniowie Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem
3.Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Leszek Stępień
4.Mgr Mikołaj Machowski „Echo-Fon-System”
5.Dyrektor Dariusz Lewandowski-Socha i Pracownicy Miejsko Gminnego Domu Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Małopolskim
6.Dyrekcja, Pracownicy i Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej im. J. Gawła w Stalowej Woli
7.Dyrektor oraz Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach
8. Dyrektor i Pracownicy Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli
9. Dyrektor oraz Pracownicy Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem
10. Marek Kugler – Markus Radixs Software
11. Dyrektor i Pracownicy NCK „Sokół”
12.Pracownicy i Podopieczni Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem
13. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku Piotr Rutyna wraz z Pracownikami
14. Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Niżański Adam Mach, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko
15. Burmistrz Gminy i Miasta w Nisku Waldemar Ślusarczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej w Nisku Marcin Folta
16.Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Pracownicy i Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Kopkach
17. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku
18. Dyrektor oraz pracownicy Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu
19. Dyrektor, Pracownicy i Dzieci Przedszkola Miejskiego w Rudniku nad Sanem
20. Siostra Dyrektor, Siostry Służebniczki i Dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Ochronka” w Rudniku nad Sanem
21. Dyrektor, Nauczyciele, Pracownicy i Społeczność Uczniowska Publicznego Gimnazjum im. Orląt w Rudniku nad Sanem
22. Dyrektor i Pracownicy Gminnego Centrum Kultury w Ulanowie
23. Zarząd Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu
24. Kierownictwo i Pracownicy Banku Spółdzielczego Oddział Rudnik nad Sanem
25. Dyrektor, Nauczyciele, Uczniowie i Pracownicy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rudniku nad Sanem
26. Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Pracownicy i Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1
im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem
27.Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Pracownicy i Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2
w Rudniku nad Sanem
28. Dyrektor Krystian Rzemień i Pracownicy Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie.
29. Lidia Antczak – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chałupek
30. Jerzy Paul – Poseł na Sejm RP
31. Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Pracownicy i Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Przędzelu
32. Zarząd i Pracownicy Telewizji Miejskiej Stalowa Wola
33. Regionalna Fundacja Filmowa oraz Kino Zorza w Rzeszowie
34. Dyrektor Jacek Bardan i Pracownicy Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
35. Dyrektor Tomasz Wywrót i Pracownicy Centrum Kultury Promocji w Jarosławiu
36. Dyrektor i Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Nisku
37. dr Hanna Wajda Lawera – Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie
38. Dyrektor Radosław Maziarz oraz Pracownicy GOKSTiR w Jarocinie
39. Firma Wiktrans
40. Władysław Kowal – Koszykarstwo
41. Naczelnik i Pracownicy Urzędu Pocztowego w Rudniku nad Sanem
42. Pani Maria Sieprawska
43. Zespół Muzeum Etnograficznego im. Franciszka Kotuli w Rzeszowie
44. Joanna Krupska wraz ze współpracownikami firmy przeszkolimy.pl
45. Zespół projektu ARTISTIC, Małgorzata Kilian, Beata Hulinka, Katarzyna Jarosz
46. Agencja Koncertowa Luxart
47. Pan Krystian Szczepański, redaktor Podkarpackiego Informatora Kulturalnego
48. Grażyna Przetocka – Kalita z zespołem Taxus Centrum Szkoleń
49. Pani Lidia Bogaczówna
50. Pan Mirosław Osowski z Rodziną
51. Dyrektor i Kadra Katolickiego Domu Kultury „ARKA”, dzieci i młodzież z Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”
52. Marta i Krzysztof Wasilczyk z córkami
53. Majid Jammoul
54. Aleksandra Zybura z Rodziną
55. Maria Piśko
56. Jan Maciej łyko
57. Dyrektor i Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie
58. Siostry, Pracownicy i Wychowankowie „Naszego Domu Dzieciątka Jezus”
59. Dyrekcja, Pracownicy i Studenci Instytutu Pedagogicznego PWSZ w Nowym Sączu
60. Koło Gospodyń Wiejskich w Kopkach