Życzenia Wielkanocne od Sióstr Służebniczek, Wychowanków i Rodziców
dla pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury 17.III.2008 r.