Aktualności

Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury w Rzeszowie istnieje od 1980 roku. W szeregach Stowarzyszenia są zarówno animatorzy kultury, poeci, prozaicy, malarze, rzeźbiarze, rękodzielnicy, fotograficy, jak i muzycy i wokaliści.
Ze względu na dużą różnorodność zainteresowań zostały utworzone sekcje:
1. Literacka
2. Plastyczna
3. Rękodzieła
4. Fotograficzna
5. Wokalna

Stowarzyszenie spotyka się na zebraniach organizacyjnych w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 17:00 w Wojewódzkim Domu Kultury, ul Okrzei 7, sala 216.
Oprócz tych spotkań organizowane są plenery malarsko-rzeźbiarskie, wystawy poplenerowe, wieczory poetyckie urozmaicone występami muzycznymi oraz spotkania okolicznościowe.
Spotykamy się również na wieczorach autorskich naszych poetów i prozaików, a także na wernisażach naszych artystów.
Na wystawie swoje prace prezentują: Maria Rudnicka, Barbara Ptaszek, Emilia Wołoszyn, Ewa Wilska, Krystyna Perlak, Krystyna Grodecka-Uścisłowska, Maria Drzał-Grych, Jadwiga Buczak, Józef Pałac, Aleksandra Szponar, Jolanta Borkowska, Monika Syssak.