Aktualności

Elżbieta Bis urodziła się i mieszka w Rudniku nad Sanem. Jest absolwentką rzeszowskiego Liceum Plastycznego. W 1985 roku rozpoczęła studia w Instytucie Wychowania Artystycznego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom z malarstwa uzyskała w 1990 roku.
Należy do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórczego „Wiklina”. Projektuje i realizuje projekty z wikliny w Rudniku, Krzeszowie, Bolestraszycach, Jeżowem, Czudcu, Strzyżowie. Zajmuje się wikliną artystyczną, malarstwem, grafiką i sztuką użytkową. Uczestniczyła w wielu plenerach malarskich i wikliny artystycznej.