Program Operacyjny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „PROMOCJA CZYTELNICTWA” Priorytet 1: Rozwój księgozbiorów bibliotek. Zadanie: zakup nowości wydawniczych.

Celem programu jest poprawa jakości zbiorów bibliotecznych i dostępu do zbiorów; […] jak również zwiększenie zainteresowania książką. Skierowany jest do bibliotek publicznych – instytucji kultury, ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek wiejskich oraz bibliotek na obszarach zmarginalizowanych.

Biblioteka w Rudniku nad Sanem uczestniczy od początku w Programie Operacyjnym „PROMOCJA CZYTELNICTWA”. Dzięki otrzymywanym środkom udaje się nam odnowić księgozbiory podręczne w naszych bibliotekach, jak również zapewnić dopływ nowości z literatury pięknej dla wszystkich grup wiekowych.

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2009r. program MKiDN przeznaczony dla bibliotek publicznych na zakupy nowości wydawniczych od 2010r. jest programem własnym Biblioteki Narodowej.

Wysokość dotacji w poszczególnych latach:

2021 r. – 5 300,00 zł
2020 r. – 5 300,00 zł
2019 r. – 5 300,00 zł
2018 r. – 5 400,00 zł
2017 r. – 5 400,00 zł
2016 r. – 5 400,00 zł
2015 r. – 5 400,00 zł
2014 r. – 4 300,00 zł
2013 r. – 4 300,00 zł
2012 r. – 4 300,00 zł
2011 r. – 4 410,00 zł
2010 r. – 3 000,00 zł
2009 r. – 2 600,00 zł
2008 r. – 8 000,00 zł
2007 r. – 8 000,00 zł
2006 r. – 8 800,00 zł
2005 r. – 10 250,00 zł