Z przyjemnością informujemy, że Biblioteka Publiczna pozyskała dotację na zakup nowości wydawniczych, w tym lektur szkolnych w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych – Priorytet 2. Wniosek biblioteki uzyskał od komisji konkursowej 97,00 punktów, dzięki czemu znalazł się na liście wniosków pozytywnie rozpatrzonych. Całkowita wartość projektu wynosi 4800 zł, kwota dofinansowania to 3600,00 zł. Pozostała kwota stanowi wkład własny biblioteki. Przystąpienie do konkursu uwarunkowane było podpisaniem stosownych porozumień o współpracy partnerskiej ze szkołami, w ramach których Biblioteka Publiczna wraz z Publicznym Gimnazjum im. Orląt, Publiczną Szkołą Podstawową nr 1 im. Jana Pawła II oraz Publiczną Szkołą Podstawową nr 2 prowadzić będzie wspólne działania mające na celu rozwój czytelnictwa na terenie gminy poprzez dostęp do nowości wydawniczych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz kształtowania postaw/nawyków korzystania z wiedzy i informacji pozyskanych z szeroko rozumianej literatury. O tych wszystkich działaniach będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej. Dziękuję Paniom: Beacie Karaś-Jaszczur z Publicznego Gimnazjum, Zycie Kwiecień z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Barbarze Sztaba z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 za pomoc w przygotowaniu wniosku. W sumie zakupiliśmy 361 książek, które będą udostępniane w naszej placówce.