AktualnościAktualności Biblioteka

8 i 10 maja 2018r. odbyły się zajęcia edukacyjne dla dzieci klas 1-3 z PSP z Przędzela i Kopek. To były ważne zajęcia z wychowania patriotycznego ponieważ hasło tegorocznego Tygodnia Bibliotek nawiązuje „do 100-lecia obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości – wszak czytanie było ważnym elementem zachowania tożsamości, historii, tradycji i kultury narodu”. Naukę rozpoczęliśmy od rozmowy na temat naszego kraju, kim jesteśmy, jak nazywa się nasza ojczyzna, a następnie omówiliśmy nasze symbole narodowe. W dalszej części spotkania uczniowie wspólnie recytowali wiersze pt.: „Katechizm polskiego dziecka”, ,,Flaga”, „Barwy ojczyste”. Na zakończenie  zajęć młodzi czytelnicy wykonali biało – czerwone flagi, kotyliony i kwiatki, które ozdabiają pomieszczenia biblioteki.

8.05.2018r. – Filia biblioteczna w Przędzelu

10.05.2018r. – Filia biblioteczna w Kopkach

10.05.2018r. – Filia biblioteczna w Przędzelu