Aktualności

15.11.2019r. w sali konferencyjnej Centrum Wikliniarstwa odbył się wykład „Zagłada Żydów i stosunki polsko-żydowskie na Podkarpaciu w okresie II wojny światowej”, który wygłosiła dr hab. prof. Uniwersytetu
Rzeszowskiego oraz pracownik Instytutu Pamięci Narodowej – Elżbieta Rączy. Wykład był wstępem do koncertu, któremu towarzyszyć będzie wystawa na temat rudnickich Żydów zaplanowanego na styczeń 2020 r. Podczas spotkania Pani dr omówiła stosunki polsko – żydowskie na Podkarpaciu w oparciu o autentyczne przykłady i prezentację zawierającą oryginalne zdjęcia, mapy i dokumenty z tamtego okresu.