Od 17 – 30 stycznia w naszych bibliotekach odbywały się różne zajęcia. W trakcje ich trwania najmłodsi mieli możliwość miłego spędzenia wolnego czasu przy wspólnej zabawie. Ponieważ ferie odbywały się w bibliotekach, nie zbrakło zabaw z książką, gier edukacyjnych, integracyjnych oraz ruchowych. Dzieci mogły również wziąć udział w nauce tańca pod kierunkiem instruktora oraz nauczyć się podstaw szydełkowania. Powodzeniem cieszyły się gry stolikowe, które zostały zakupione z myślą o zajęciach bibliotecznych oraz gry komputerowe w bibliotece w Rudniku. Atrakcją dla dzieci z Kopek, Przędzela i Stróży był specjalnie zorganizowany dwukrotny wyjazd autokarem na film do Rudnika. Uwieńczeniem ferii był słodki poczęstunek i drobne nagrody dla najbardziej aktywnych dzieci podczas spotkań w bibliotekach.

Wyjazdy na filmy do kina pod opieką bibliotekarek i rodziców

Tańce uczniaka i przedszkolaka

Turniej gier planszowych

Gry i zabawy komputerowe

Szydełkiem malowane