W poniedziałek 13.02.2017r. Biblioteka po raz kolejny gościła uczniów kl. IV a i b z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z opiekunkami: p. R. Mika, A. Całka-Drożdżal i A. Kucharską.

Podczas spotkania uczniom została zaprezentowane kolekcja kolorowych i bogato ilustrowanych książeczek przestrzennych o ciekawej oprawie graficznej, które z chęcią oglądały. Takie spotkania umożliwiają bezpośredni kontakt z książką, rozbudzają zainteresowania czytelnicze i są inspiracją do działalności plastycznej. Na zakończenie grupa obejrzała najnowszą wystawę w Centrum Wikliniarstwa.

Oprac. Agnieszka Wychowaniec
Bibliotekarz