Aktualności

30.08.2018r. Uczestnicy projektu „Akademia Umiejętności Animatora LGD” zwiedzili Centrum Wikliniarstwa oraz wzięli udział w warsztatach wikliniarskich.