Program wizyty:

  • Zwiedzanie wystaw Centrum Wikliniarstwa,
  • Pokaz grupy wiklinowej mody pod przewodnictwem Moniki Nicałek,
  • Pokaz mistrzowskiego wyplatania (Ryszard Machowski, Dominika Machowska, Witold Skiba, Kazimierz Zygmunt, Henryka Działak, Stanisław Cholewa),
  • Mini plener artystyczny (Jan Maciej Łyko, Anna Seroka, Iwona Staroniewska, Agata Wraga).

Objazd studyjny zorganizowała Polska Organizacja Turystyczna w Centrum Wikliniarstwa – placówce nagrodzonej w konkursach POT: Najlepszy Produkt Turystyczny Podkarpacia 2010 oraz Eden 2011