24.09.2008

24.09.2008r. na zaproszenie Burmistrza Waldemara Grochowskiego oraz Dyrektora MOK Krystyny Wójcik, Centrum Wikliniarstwa odwiedzili: prof. Sylwester Michalczewski, prof. Mieczysław Górowski i p. Anna Szwaja. Goście zostali wydelegowani do Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem przez Dziekana Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie, prof. Jana Nuckowskiego. Celem wizyty było nawiązanie współpracy pomiędzy naszymi placówkami.

prof. Sylwester Michalczewski – projektant wzornictwa i pracownik dydaktyczny Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie. Prowadzi pracownię projektowania modelowego.

prof. Mieczysław Górowski – projektant wzornictwa oraz grafik użytkowy (plakat), prowadzący pracownię „Projektowania Alternatywnego” Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie.

Anna Szwaja – projektant wzornictwa, asystentka w pracowni „Projektowania Alternatywnego” na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie.