Andrzeja Szoszkowskiego i fotografa Janusza Tatarkiewicza w związku z wybraniem projektu „Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem” jako jednego z najlepszych projektów zrealizowanych z ramach ZPORR 13.09.2007