24 listopada 2009r. na zaproszenie Burmistrza Waldemara Grochowskiego oraz dyrektora MOK, Centrum Wikliniarstwa odwiedzili Państwo Lucyna i Andrzej Krawczykowie. Spotkanie było formą podziękowania za gościnę w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej prawie rok temu.

A oto wspomnienie tamtej wizyty.

11.12.2008r.Wizyta delegacji Rudnika nad Sanem w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej. Od lewej: tłumacz Mateusz Wójcik, modelki Joanna Rosół i Agata Bednarz, Pierwszy Radca Andrzej Krawczyk, dyrektor MOK i Centrum Wikliniarstwa Krystyna Wójcik, z-ca burmistrza Rudnika Lucjan Tabasz.

11.12.2008r.Wizyta delegacji Rudnika nad Sanem w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej. Honory Gospodarza pełnił Pierwszy Radca Andrzej Krawczyk z Małżonką Lucyną, pochodzącą z Rudnika nad Sanem.