wnuka Jana Gancarza – jednego z pięciu chłopców wysłanych do Wiednia na naukę wikliniarskiego fachu przez Hr. Ferdynanda Hompescha.

28.09.2009