W środę 6 maja 2015 r. odwiedzili nasze miasto Mjr Herwig Weger i Fhr Bartlomiej Przystal, oficerowie z Theresianische Militärakademie w Wiener Neustadt, najstarszej na świecie (rok założenia 1751) i najbardziej prestiżowej wyższej uczelni wojskowej. Absolwentami tej uczelni byli wybitni dowódcy austro-węgierscy – gen Dankl, Arcyks. Józef Ferdynand, był nim również polski wybitny dowódca gen. Tadeusz Rozwadowski.
Wojskowi poinformowali władze miasta i przedstawicieli Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej o planowanej na 16 września 2015 r. oficjalnej wizycie w Rudniku nad Sanem podchorążych ostatniego rocznika tej uczelni wraz z kadrą oficerską i komendantem szkoły w randze generała.
Pragną oni uczcić poległych żołnierzy austro- węgierskich poległych w Bitwie Rudnickiej, a szczególnie uhonorować pamięć swojego patrona Egona Freiherr von Waldstätten. Major Egon von Waldstätten dowodził batalionem podczas walk o wyzwolenie Rudnika spod okupacji rosyjskiej, i za wielkie bohaterstwo wykazane podczas tych walk został odznaczony najwyższym austro-węgierskim odznaczeniem wojennym, jako jeden ze 131 odznaczonych w ciągu całej I wojny.
Pragną więc złożyć wieniec na cmentarzu wojennym i odwiedzić miejsce bitwy.

Inf. Ryszard Żurecki