Prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórczego „Wiklina” 23.I.2008 r.