Kolekcja Anny Kałamarz-Kucz (Jarosław) i Doroty Tarnowskiej (Przemyśl).
Foto: Anna Kałamarz-Kucz.