WIKLINA 2014 RUDNIK NAD SANEM
XV EDYCJA IMPREZY GOSPODARCZO – KULTURALNEJ
6 – 7 – 8 czerwca

Organizatorzy
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Urząd Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem
Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku nad Sanem
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem
Towarzystwo Miłośników Ziemi Rudnickiej

wiklina_2014_plakat

………………………………………..

Fotogaleria Imprezy Plenerowej „Wiklina 2014 Rudnik nad Sanem” – Urząd Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem