Dzieci z klasy V z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2, wraz z p. Niną Szafran miały okazję uczestniczyć w lekcji bibliotecznej mającej na celu zaznajomienie z nowościami zakupionymi w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych – Priorytet 2. Podczas lekcji uczniowie mieli także możliwość praktycznego wyszukiwania książek przy pomocy katalogu on-line oraz wypożyczenia lektur do domu. Zajęcia zakończyły się wspólnym zwiedzaniem Centrum Wikliniarstwa.