Aktualności

4.09.2019 r. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł odwiedził Centrum Wikliniarstwa i zwiedził sale ekspozycyjne. Zapoznał się z lokalnym produktem jakim jest wiklina oraz z zainteresowaniem podziwiał użytkowe i artystyczne wyroby wikliniarskie.
Podczas wizyty Minister Marcin Warchoł, Burmistrz Waldemar Grochowski i Skarbnik Gminy Grażyna Reichert podpisali umowę na zakup najnowszych, specjalistycznych, spełniających najwyższe standardy ochrony ubrań dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z Rudnika nad Sanem, Kopek, Przędzela i Przędzela Kolonii. Na zrealizowanie tego zadania resort przeznaczył 80.500 zł. Gmina ze swojego budżetu dołoży jedynie 3.500 zł.

Sztafeta