Aktualności

29.03.2019r. w Centrum Wikliniarstwa odbył się wernisaż wystawy linorytów „Spod prasy” Sylwii Zawiślak.
Prace artystki to podróż w malowniczą przeszłość wypełnioną baśniami, ludowością i prostotą. W swoich poszukiwaniach artystycznych skupia się na dawnych obyczajach i wierzeniach terenu, który zamieszkuje.
Wystawa prezentuje trzy cykle grafik. Pierwszy cykl „Wymarłe zawody” poświęcony jest ginącym zawodom takim jak: zabawkarz, druciarz, garncarz czy zdun, których w dzisiejszych czasach można spotkać już jedynie okazjonalnie. Drugi cykl „Nie – święci święci” jest zapisem wkraczania w dorosłe życie, w którym poznaje się ludzi skupionych na konsumpcji, swojej pracy i dbaniu o swoje interesy. Przysłowia, które od wieków wytykają wady i postawy społeczne stały się pretekstem do stworzenia trzeciego z prezentowanych cyklów, jakim są „Polskie przysłowia ludowe”. Jej prace brały udział w wystawach w Japonii, Rumunii, Rosji, na Ukrainie, we Włoszech.

Świat grafik Sylwii Zawiślak