W dniach 01-04.08.2018r w Centrum Wikliniarstwa odbyły się warsztaty zorganizowane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach . W szkoleniu „Wiklina w pracy nauczyciela przedmiotów artystycznych” wzięli udział nauczyciele z województwa świętokrzyskiego. Kierownikiem kursu była dr sztuki Aleksandra Potocka – Kuc.