Warsztaty wikliniarskie studentów I roku Instytutu Architektury Wnętrz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu pod opieką p. Anny Kałamarz – Kucz i p. Doroty Rajchert4 – 6 lipca 2011r. Centrum Wikliniarstwa

Dzień pierwszy

Dzień drugi

Dzień trzeci