W sali konferencyjnej Centrum Wikliniarstwa odbyło się spotkanie Społecznej Rady Programowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.