Gospodarstwo rolne
uprawa wikliny
Renata, Eugeniusz Sawa
ul. Stróżańska 111
tel. 15 876 23 05