Podczas uroczystości istnieje możliwość nabycia
„Przegląd Rudnicki nr 71” oraz „Bitwa Rudnicka 1914”.