Aktualności

3 października 2022 r. Centrum Wikliniarstwa wraz z opiekunami zwiedzili uczniowie ze szkoły w Salonikach, którzy w ramach wymiany międzynarodowej przyjechali do Szkoły Podstawowej w Sarzynie. Wzięli również udział w pokazie wyplatania.