Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Kopkach wzięli udział w lekcji historycznej „Rudnik nad Sanem – Moja Mała Ojczyzna” – 6.10.2016r.