Centrum Wikliniarstwa zwiedzili uczniowie Publicznego Gimnazjum wraz z p. Waldemarem Skibą – 29.01.2015r.