Uczniowie i wychowawcy Zespołu Szkół im. UNICEF w Rzeszowie zwiedzili Centrum Wikliniarstwa oraz wzięli udział w pokazie wyplatania – 12.12.2013r.