Centrum Wikliniarstwa zwiedzili uczniowie i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej w Kopkach – 14.11.2014r.