Centrum Wikliniarstwa zwiedzili uczniowie i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem – 28.11.2013r.