Uczestnicy wycieczki z Gościeradowa zwiedzili Centrum Wikliniarstwa oraz wzięli udział w pokazie wyplatania – 18.04.2015r.