Aktualności

We wrześniu w Centrum Wikliniarstwa odbyły się warsztaty wikliniarskie dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas w ramach projektu „Praca – Motywacja – Aktywacja”.