Aktualności

27.05.2019r. Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z Połańca zwiedzili Centrum Wikliniarstwa oraz wzięli udział w nauce wyplatania.