Uczestnicy projektu „Okno na świat” współfinansowanego ze środków UE, wspierającego aktywizację zawodową i społeczną osób z dysfunkcją wzroku, organizowanego przez firmę Quatro Computers z Rzeszowa – nauka wyplatania
29.01.2010