Uczestnicy Oazy Dzieci Bożych z diecezji sandomierskiej zwiedzili Centrum Wikliniarstwa oraz wzięli udział w pokazie wyplatania – 10.07.2015r.