23 sierpnia 2014r. Centrum Wikliniarstwa zwiedzili uczestnicy IV Niżańskiego Zlotu Pojazdów Zabytkowych.