09.06.2015r. Centrum Wikliniarstwa zwiedzili uczestnicy i opiekunowie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymskokatolickiej w Kałkowie – Godowie.