Wielka, ogólnopolska akcja popularyzacji książki, czytelnictwa i bibliotek pod hasłem:
BIBLIOTEKA – SŁOWA, DZWIĘKI, OBRAZY”
które wskazuje jakie obszary działalności bibliotek eksponujemy i co chcemy upowszechnić w świadomości społecznej.
Patronat honorowy nad Tygodniem Bibliotek objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski.