Hasło „Biblioteka to plus” odnosi się zarówno do historycznej i cywilizacyjnej rangi biblioteki, jak i wprost do każdego z nas. „Biblioteka to plus” to nie tylko nowoczesna biblioteka XXI wieku korzystająca z zaawansowanych technologii, ale także biblioteka otwarta dla wszystkich – młodszych i starszych – i dysponująca atrakcyjną ofertą dla każdej z grup wiekowych swych użytkowników.
Majowa akcja służy umacnianiu rangi bibliotek i prestiżu zawodu bibliotekarza w świadomości społecznej, edukacji i upowszechnianiu kultury, promocji czytelnictwa, a także integracji społeczności lokalnych, szczególnie w małych miasteczkach i wioskach, gdzie biblioteka często jest jedyną instytucą kultury.
Formy promocji tegorocznego TYGODNIA będą służyć ułatwieniu dostępu do książki i biblioteki różnym grupom czytelników i postrzegania jej, jako wielofunkcyjnej placówki, odpowiadającej na współczesne potrzeby kulturalne, edukacyjne i społeczne.